03 januar 2010

Personae

Jeg har sett en del omtale av det norske tidsskriftet Personae, som betegner seg selv som et kulturtidssskrift for klær, kropp og kultur, og blitt nysgjerrig på det. Forleden dag skulle jeg møte noen som kom med et forsinket fly, og tilbrakte ventetiden med å studere motebladene i Narvesen-kiosken på flyplassen. Der sto blant annet det jeg formoder er seneste nummer av Personae, så jeg benyttet anledningen til å kjøpe det for endelig å få tatt en titt på det. Redaktørens introduksjon lyder slik:

"Dette tredje nummeret av det første kulturtidsskriftet om klær, kropp og kultur står i Rousseaus ånd; det er dermed viet naturen, romantikken og det organiske, for hvorfor er vi så opptatt av å etterape naturen i måten vi kler oss på? Og hvorfor det motsatte: Hvorfor er vi så opptatt av å ta avstand fra den? På den ene siden benyttes naturen som ideal i formgivningssammenheng; på den andre gjøre det motsatte; det strammes opp og presses inn; det lages skarpe kanter og harde bretter. Hvorfor og til hvilke tider? Personae har valgt å se klærne ikke bare i sammenheng med samfunnet, historien og kulturen som skaper dem, men også i nær sammenheng med menneskekroppene som bebor dem; hva skyldes for eksempel menneskets behov for uansett å forskjønne, forandre og forbedre? Vi skal ikke påstå at det her skal gis noen svar, men antyde noen mulige innganger, blant annet via kilder som billedkunst, fotografi, filosofi og litteratur, til å reflektere over hva vi til enhver tid går kledd i, viser om vår karakter, vår holdning til livet, vårt behov for å være for "den andre" både som individ og kollektiv, men vi skal også se nærmere på hvordan naturen selv inngår ikke bare som forbilde, men også som råstoff til det samme.
Mennesket evner som det eneste levende vesenet å skjule sin natur; det kan også gjøres ved nettopp å fremheve den, ikke ved å kle av seg, men ved å ytterligere forsterke kroppens linjer, ved å "forbedre" det man er utstyrt med fra naturens side. Sånn sett virker klærne også utjevnende på sosiale og ikke minst naturlige forskjeller, selv om det selvsagt også kan virke motsatt, at klærne nettopp virker distingverende gjennom hva det koster å kjøpe dem, hvilken "aura" som omgir dem. Velkommen til det tredje nummeret av Personae, som har tatt mål av seg til å sette kropp og klær i et utvidet perspektiv!

Redaktør Elisabeth Skjervum Hole i Personae 2/2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...