27 januar 2010

The feminine mystique

Som mann kan man kanskje av og til føle seg slik, stilt overfor "the feminine mystique". Som en artikkel i siste nummer av Personae påpeker, har kvinner så mange flere uttrykksmuligheter med klesdrakten enn menn har. Fra ytterst til innerst ...

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...